S. Chernik 32
S. Chernik
M. Skavysh 9
M. Skavysh
V. Lozhkin 25
V. Lozhkin
E. Khatkevich 1
E. Khatkevich

Stadyen Budaŭnik (Stroitel') (Salihorsk (Soligorsk))

Stadyen Budaŭnik (Stroitel') (Salihorsk (Soligorsk))